O TYM JAK SKOMPLIKOWANY JEST LUDZKI ORGANIZM MOGLIBYŚMY NAPISAĆ NIEJEDNĄ KSIĄŻKĘ.

Podróżujemy na księżyc, a nadal największą tajemnicą jest organizm ludzki. O tym, jak skomplikowanym a zarazem genialnym systemem jesteśmy możemy pisać jeszcze więcej. Posłużmy się tutaj tytułową powięzią.

Czym jest powięź?

Pomimo wieluletnich badań w dalszym ciągu ciężko jednoznacznie stwierdzić i istnieje wiele jej definicji. W wielu książkach, publikacjach naukowych i internecie pada słowo „układ”.Aby zrozumieć do czego jest nam potrzebna powieź należy rozpatrywać ją właśnie w ten sposób, ponieważ stanowi zbiór elementów razem działających jako całość. Wyobraź sobie powięź jako sieć, nierozerwalna i trójwymiarowa.

TO ONA OTACZA I PRZENIKA PRZEZ WSZYSTKIE ELEMENTY CIAŁA: MIĘŚNIE, KOŚCI, STAWY, NERWY ORAZ NACZYNIA, TWORZĄC NIEPRZERWANĄ CIĄGŁOŚĆ STRUKTURALNĄ.

 Można, więc śmiało stwierdzić, że jest jak układ komunikacji z innymi układami organizmu.

Tekstura powięzi w zależności od wymagań naprężenia zmienia gęstość i orientację włókien. Kolagenowe włókna są częścią systemu przenoszenia sił przez całe ciało. Jest to pierwsza z funkcji układu powięziowego.
Ochrona i amortyzacja to druga funkcja układu powięziowego. Duża wytrzymałość umożliwia utrzymanie kształtu i integralności poszczególnych struktur ciała. Na przykładzie wypadku samochodowego, to powięź zapewni przyjmowanie sił i ich odpowiednie rozprzestrzenianie.
Innymi funkcjami, będzie tworzenie przedziałów ciała, łącząc i dzieląc tkanki, nadawanie kształtu mięśniom, zapewnienie spójności strukturom i ich odżywianie, a także nadawanie im elatyczności i stabilności.

Dysfunkcja układu powięziowego może zaburzać funkcjonalność całego organizmu. Dla zdrowego ciała potrzebny jest zdrowy układ powięziowy.

 

Ze Strefy leczeniaStrefy profilaktyki i Strefy Ruchu

Maciej Szumielewicz